Imaginar una insolencia rock n' roll. Imaginar Aureus.